Η ασφαλής επιλογή!

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Σε πολλές περιπτώσεις που κάποιος εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα, δεν υπάρχει συμφωνία, ανάμεσα στους δύο οδηγούς, σε σχέση με την υπαιτιότητα του ατυχήματος και η διαφωνία αυτή καταλήγει σε δικαστική διαμάχη. Ανάλογη μπορεί να είναι η κατάληξη αν η ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού δεν προσφέρει δίκαιη αποζημίωση στον αναίτιο οδηγό. Με την κάλυψη της Νομικής Προστασίας, πληρώνοντας ένα πολύ μικρό ποσό επιπλέον στα ασφάλιστρά σου, απαλλάσσεσαι από το κόστος για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων σου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με το αυτοκίνητο και απαιτηθεί νομική κάλυψη για κάποιο συμβάν, όπως δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, μέσα από ένα πλήθος καλύψεων με άκρως ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΑΣ