Αστική Ευθύνη Οδικού Μεταφορέα

Η NOS προστατεύει τους μεταφορείς εμπορευμάτων για πιθανή απώλεια τους ή βλάβη προσφέροντας ευέλικτα πακέτα ανάλογα με το είδος και τη φύση των μεταφορών.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Τα ταξίδια, μας εκθέτουν σε κινδύνους που ίσως δεν τα αξιολογούμε όπως θα έπρεπε. Από την απώλεια αποσκευών έως μια αιφνίδια αδιαθεσία ή κάποιο ατύχημα, η NOS φροντίζει να έχετε την απαραίτητη βοήθεια όπου κι αν βρίσκεστε.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η NOS στέκεται δίπλα στον επαγγελματία, εξασφαλίζοντας του κάλυψη για πιθανή αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος, θα βρει το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας.

Ασφάλιση Περιουσίας

Οτιδήποτε έχει υλική υπόσταση αποτελεί περιουσία της επιχείρησης σας. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορεύματα, εξοπλισμός και χρήματα μπορεί να διατρέχουν κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές ή κλοπή/ληστεία. Mε τη ΝΟS εξασφαλίζετε τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών και ότι άλλα έξοδα συνεπάγονται απώλειες όπως οι παραπάνω.

Νομική Προστασία

Διεκδίκηση αποζημιώσεων, μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής σας στέγης, ανάγκη για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια και πολλά άλλα αποτελούν κάποια από τα θέματα που μπορεί να προκύψουν στην επιχειρηματική σας ζωή. Καλυφθείτε έξυπνα και αποτελεσματικά με τη NOS.

Αστική Ευθύνη

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας μιας επιχείρησης η NOS αναλαμβάνει να ασφαλίσει τον χώρο αλλά και τα προϊόντα, τους εργαζόμενους, ακόμα και τους πελάτες σας. Έτσι μπορείτε να είστε ήσυχοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της και καλυμμένοι σε κάθε απρόοπτο.